Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Warlubie, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu działania stałych komisji Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w roku 2019 wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi z Nadleśnictwem Osie Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły