Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2019 Specjalista ds. utrzymania wodociągów i sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Informacja o sesji – 25 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie z dnia 12.06.2019 – 2 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie z dnia 12.06.2019 – 1 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie z dnia 11.06.2019 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły