Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie jako członka zwyczajnego do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „KOCIEWIE”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Protokół z VIII sesji z dnia 25.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kurenda – bezpłatna zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Informacja o tymczasowej zmianie organizacji ruchu na drodze krajowej nr 91 w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 K O M U N I K A T z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowym zgłaszaniu w Gminie Warlubie, kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania z dnia 24 kwietnia 2019 roku Szczegóły