Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2018 Opłata od posiadania psów (2020) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek od środków transportowych (2020) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek leśny (2020) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek od nieruchomości (2020) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek rolny (2020) Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Informacja o sesji – 20 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły