Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 40/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie za 2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Informacja o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (ulica Wiejska, Lipowa, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego, Kwiatowa) Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o godzinach w których będą czynne lokale wyborcze Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin Szczegóły