Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Warlubie na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Informacja o sesji – 28 marca 2019 r. (czwartek), godz. 12:00 Szczegóły