Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/286/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/285/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/284/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/283/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Wybory samorządowe 2018 Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Informacja o sesji – 14 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu „Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023” Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Ogłoszenie o możliwości składania uwag Szczegóły