Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z V sesji z dnia 25.01.2019 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z IV sesji z dnia 31.12.2018 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z III sesji z dnia 20.12.2018 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Kurenda – harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły