Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2019 Informacja o tymczasowej zmianie organizacji ruchu na drodze krajowej nr 91 w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 K O M U N I K A T z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowym zgłaszaniu w Gminie Warlubie, kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania z dnia 24 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o sesji – 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 12:00 Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych Szczegóły