Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz określenia zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły