Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2019 OŚWIADCZENIE właściciela w zakresie gospodarki ściekowej w nieruchomości w związku z koniecznością obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Warlubie przeznaczonych do wynajmu Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej. Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury oraz weryfikacji składników aktywów i pasywów Urzędu Gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przez radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły