Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 01.08.2019 Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Budowa drogi gminnej na działce nr 1340-a, obręb Lipinki, gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Informacja o Uchwale „antysmogowej” Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie z dnia 23.07.2019 Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie z dnia 19.07.2019 Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 Szczegóły