Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o godzinach w których będą czynne lokale wyborcze Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca zapisy uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Protokół z IX sesji z dnia 21.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zaproszenie na walne zebranie członków Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu Szczegóły