Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie z dnia 02.09.2019 Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2019 r. dotyczący składu, siedziby oraz dyżurów pełnionych przez Okręgową Komisje Wyborczą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 29.08.2019 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w kasie gminy Warlubie, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie z dnia 28.08.2019 Szczegóły