Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 29.08.2019 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w kasie gminy Warlubie, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie z dnia 28.08.2019 Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie z dnia 26.08.2019 Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Kurenda z dnia 26.08.2019 (kurenda w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń) Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Obwieszczenie z dnia 19.08.2019 Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły