Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Warlubie, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu działania stałych komisji Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w roku 2019 wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi z Nadleśnictwem Osie Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły