Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Informacja – utrudnienia w ruchu na drogach lokalnych – Mątasek Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018-2027 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 78/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Warlubie, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu działania stałych komisji Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 Szczegóły