Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warlubie wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt krótkoterminowy działający na zasadach odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku planowanego przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2019 i wybór banku prowadzącego rachunek bieżący służącego do przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów do nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2019 Specjalista ds. utrzymania wodociągów i sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły