Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2020 Obwieszczenie z dnia 21.08.2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Dostawa i montaż wyposażenia do Sali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Obwieszczenie z dnia 20.08.2020 – 2 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Obwieszczenie z dnia 20.08.2020 – 1 Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Warlubie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 66/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2020 rok (II ogłoszenie) Szczegóły