Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły