Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.04.2019 Młodszy referent ds. bezpieczeństwa obronnego, zarządzania kryzysowego i gospodarki nieruchomościami Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Protokół z VII sesji z dnia 28.03.2019 r Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Warlubie na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły