Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Nabór wniosków o datację z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/100/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/98/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/97/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/96/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Protokół z XI sesji z dnia 26.09.2019 r. Szczegóły