Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2020 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Protokół z VI sesji z dnia 21.02.2019 r Szczegóły