Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/103/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19” Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.10.2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie z dnia 18.10.2019 Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warlubie Szczegóły