Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2019 Informacja o akcji przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2019” Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/112/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/111/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/110/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Wielki Komorsk Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/109/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/108/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/107/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/106/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły