Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/117/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/116/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/115/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/114/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 4 300 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Informacja o sesji – 28 listopada 2019 r. (czwartek), godz. 12:00 Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14.11.2019 Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 97/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły