Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Obwieszczenie z dnia 24.10.2018 Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Protokół z XLVII sesji z dnia 17.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Protokół z XLVI sesji z dnia 27.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Protokół z XLV sesji z dnia 14.08.2018r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/297/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/296/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/295/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XVIII/294/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły