Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/154/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/153/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/152/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/151/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 POSTANOWIENIE NR 54/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 POSTANOWIENIE NR 59/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Warlubie Szczegóły