Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie usunięcia wydanej decyzji z rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Warlubie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Protokół z X sesji z dnia 25.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/95/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/94/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/93/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Komorsk Szczegóły