Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Protokół z II sesji z dnia 29.11.2018 r Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Protokół z I sesji z dnia 22.11.2018 r Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 77/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2019 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły