Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2020 Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14.01.2020 Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie z dnia 08.01.2020 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 111/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 110/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 109/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 108/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 107/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Protokół z XIV sesji z dnia 19.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/135/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Szczegóły