Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z V sesji z dnia 25.01.2019 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z IV sesji z dnia 31.12.2018 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z III sesji z dnia 20.12.2018 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Kurenda – harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły