Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/106/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/103/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19” Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.10.2019 Szczegóły