Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2020 Kurenda w sprawie zebrań wiejskich – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Budowa drogi gminnej nr 030226C – 030213C w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie o km 0+000 do 2+382 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej w Wielkim Komorsku na cele aktywizacji społecznej Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14.01.2020 Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie z dnia 08.01.2020 Szczegóły