Typ Data Tytuł
Artykuł 30.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Protokół z XII sesji z dnia 24.10.2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Informacja o akcji przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2019” Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/112/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/111/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/110/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Wielki Komorsk Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/109/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/108/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 UCHWAŁA NR XII/107/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły