Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2010 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/46/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Buśnia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/44/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Warlubie oraz dalszego z nimi postępowania Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie połozonych w Bzowie – bunkry Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/42/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu Profesjonalne Urzędy – Kompetentne Kadry Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/41/11 z dnia12.05.11 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2011-2017 Szczegóły