Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/59/11 z dnia 16.06.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie połozonych w Bzowie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/58/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/57/11 z dnia 16.06.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/56/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „SALUTARIS” Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/55/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły