Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania uczniów ze stołówek szkolnych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/67/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/66/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławnika Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Świecki na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/60/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na kadencję 2010-2014 Szczegóły