Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/36/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Historia Gminy Warlubie w obiektywie” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/35/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/34/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/33/11 z dnia 31.03.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/32/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krusze na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/31/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bąkowo na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/30/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Płochocin na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/29/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/28/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/27/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez Gminę Warlubie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie Szczegóły