Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji) Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kurenda – harmonogram corocznego szczepienia psów w Gminie Warlubie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja o tymczasowej zmianie organizacji ruchu (30.04.2019) – remont drogi powiatowej nr 1219C Nowe Komorsk Wielki Lubień Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły