Typ Data Tytuł
Artykuł 26.03.2020 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Informacja – zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.03.2020 Podinspektor ds. sportu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.03.2020 Podinspektor ds. promocji Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Informacja o terminie przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Szczegóły