Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ,przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/72/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr X/71/11 z dnia 24.10.11 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie zamiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania uczniów ze stołówek szkolnych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/67/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczegóły