Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 29.11.11 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/84/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 29.11.11 r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości Szczegóły