Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/96/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/95/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie dofinansowania przebudowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/94/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Warlubie na lata 2012-2032 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie regulaminu targowiska w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/90/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/89/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2012-2018 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/88/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2012 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/87/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy na rok 2011 Szczegóły