Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ,przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/72/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr X/71/11 z dnia 24.10.11 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły