Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/100/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/99/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/98/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woj.Funduszu Ochron.Środowiska Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/97/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na inwestycje w zakresie wiejsko-gminnych szkół w 2012 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/96/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/95/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie dofinansowania przebudowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/94/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Warlubie na lata 2012-2032 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie regulaminu targowiska w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r Szczegóły