Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/109/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011r. SPZOZ Gm. Przychodnia Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/107/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie gminnego konkursu ortograficznego Z ortografią na ty Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/106/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie konkursu fotograficznego Tożsamość Gminy Warlubie – ludzie, wydarzenia Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/105/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie konkursu dożynkowego na najładniejszy wieniec i stoisko dożynkowe Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/104/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie-moja mała Ojczyzna” Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/103/12 z dnia 28.03.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/102/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/101/12 z dnia 28.03.12 r.w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych Szczegóły