Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/149/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie egulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/148/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/147/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/146/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/145/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/144/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/142/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/141/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/140/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki Szczegóły