Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warlubie wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt krótkoterminowy działający na zasadach odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku planowanego przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2019 i wybór banku prowadzącego rachunek bieżący służącego do przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie Szczegóły