Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/222/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/217/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/216/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Krzewinach Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/215/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/214/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOKPiR w Warlubiu za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/213/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki w Warlubiu Szczegóły