Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/159/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/158/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/157/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – podatek rolny Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/156/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XIX/155/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012-2018 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/154/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie podziału Gminy Warlubie na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/153/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Gminnej Przychodni Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/152/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie nadania statutu SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/151/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Komorsku Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/150/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych Szczegóły