Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXVII/232/13 z dnia 11.07.13 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXVI/231/13 z dnia 28.06.13 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za odpady i stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/230/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/229/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miedzno Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/228/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Bzowie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/227/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/226/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/225/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/224/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/223/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok Szczegóły