Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/242/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/241/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/240/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/239/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/238/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania czynności w zakresie refundacji kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. funkcjonujących na terenie innej gminy, niż miejsce zamieszkania dziecka Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/237/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/236/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/235/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/234/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXVII/233/13 z dnia 11.07.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły