Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za odpady i stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/176/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/175/12 z dnia 19.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/174/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2012-2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/173/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/172/12 z dnia 22.11.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Bąkowskiej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/171/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/170/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r. Szczegóły