Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/239/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/238/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania czynności w zakresie refundacji kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. funkcjonujących na terenie innej gminy, niż miejsce zamieszkania dziecka Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/237/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/236/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/235/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIX/234/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXVII/233/13 z dnia 11.07.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXVII/232/13 z dnia 11.07.13 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXVI/231/13 z dnia 28.06.13 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za odpady i stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/230/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu Szczegóły