Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/249/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul.Bąkowskiej w Warlubiu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/248/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/247/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/246/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/245/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/244/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/243/13 z dn.30.10.2013 r. wprowadzająca zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/242/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/241/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXX/240/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły