Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/259/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Warlubie 2020+ Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/258/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/257/13 z dnia 18.12.13 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/256/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/255/13 z dnia 26.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/254/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmine Warlubie w 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/253/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu „kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim – szansą na sukces edukacyjny” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/252/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/251/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/250/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Szczegóły