Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/229/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miedzno Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/228/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Bzowie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/227/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/226/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/225/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/224/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/223/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXV/222/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie Szczegóły