Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/38/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/37/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „nasze sołectwo – czyste sołectwo” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/36/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Historia Gminy Warlubie w obiektywie” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/35/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/34/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/33/11 z dnia 31.03.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/32/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krusze na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/31/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bąkowo na lata 2011-2017 Szczegóły