Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/210/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/209/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty za 2012 r. SPZOZ Gminnej Przychodni Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przyjęcia sprowazdania z realizacji GPPiRPA oraz GPPN za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/201/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 Szczegóły