Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/289/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Warlubie porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/288/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacyjnej w Bzowie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/287/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki rowerowej Lipinki-Rybno Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/286/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/285/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/284/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. GOKPiR w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/283/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/282/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/281/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/280/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Szczegóły