Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 103/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 100/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Protokół z XIII sesji z dnia 28.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/124/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/123/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/122/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/121/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły