Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/6/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/5/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/4/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/3/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/2/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/1/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/316/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w Wielkim Komorsku na rzecz OSP Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/315/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w Warlubiu na rzecz OSP Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/314/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/313/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły