Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/117/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. GOKPiR Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. Gm. Biblioteki Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/115/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. Zakładu Usług Komunalnych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Świecki Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/113/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/112/12 z dnia 30.04.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki na inwestycje w zakresie szkół Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/111/12 z dnia 30.04.12 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/109/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011r. SPZOZ Gm. Przychodnia Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r. Szczegóły