Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/27/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez Gminę Warlubie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/26/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/25/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/24/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce ewidencyjnej nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie” Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 2.02.11.r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Warlubie Szczegóły