Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/137/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/136/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie nadania Statutu SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/135/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/134/12 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmian we wynagrodzeniu Wójta Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmiany do uchwały – Niebieska Linia Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/130/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/129/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/128/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r Szczegóły