Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/13/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/12/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/11/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/10/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/9/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/8/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/7/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/6/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/5/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/4/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły