Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/299/14 z dnia 25.07.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/298/14 z dnia 25.07.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/297/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez Gminę Warlubie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/296/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/295/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/294/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/293/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/292/14 z dnia 29.05.2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/291/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/290/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno” Szczegóły