Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/193/13 z dnia 14.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/192/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/191/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/190/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/189/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych lub w części zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/188/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/187/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/186/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/185/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie zmiany do uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej w Komorsku Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej w Płochocinie Szczegóły