Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/48/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Gminnej Przychodni Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2015-2018 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/43/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/42/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/41/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 21.05.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 21.05.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły