Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/201/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/198/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/197/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. Szczegóły