Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/56/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przedłużenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/55/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XII/54/2015 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w obrębie geodezyjnym: Krusze dz. nr 72/1, 87/2, 89” Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/52/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/51/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/50/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/49/2015 z dnia 25.08.2015 r. – zmiana do Statutu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/48/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Gminnej Przychodni Szczegóły