Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/166/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/165/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/164/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/163/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/162/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/161/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Usług Komunalnych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/160/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/159/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/158/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/157/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – podatek rolny Szczegóły