Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/43/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/42/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/41/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 21.05.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 21.05.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VIII/38/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie zmian do uchwały dotyczącej stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji za 2014 r. Szczegóły