Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/129/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/128/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr/XV/127 12 z dnia 30.04.12 r. wprowadzająca zmiane do regulaminu dofinansowania utylizacji azbestu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/126/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie sprawozdania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/125/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie insygniów władzy dla Wójta i Przewodniczącego Rady Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/124/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie przejęcia nieruchomości od PKP Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/123/12 z dnia 30.04.12 r. o pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/122/12 z dnia 30.04.12 r. o przystąpieniu do projektu dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/121/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/120/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie ustalenia opałat za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szczegóły