Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/52/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/51/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/50/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XI/49/2015 z dnia 25.08.2015 r. – zmiana do Statutu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/48/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Gminnej Przychodni Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2015-2018 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Lipinkach Szczegóły